DAN CHIRICA SUCCESIUNI PDF

Nikogal In privinta viciilor de consimtamint sunt aplicabile regulile din materia dreptului comun7, existind unele particularitati la care ne vom referi in cele ce urmeaza. Ei apartin aceleasi sufcesiuni de mostenitori dar in vreme ce fiul este ruda de gradul I, nepotul de fiu este ruda de gradul II. S-a precizat ca in cazul incompatibilitatii exista o imposibilitate obiectiva, materiala sau juridica de executare concomitenta a doua legate chiar duccesiuni ipotexa in care cele doua legate sunt cuprinse in acelasi testament In prezent acest text legal este inaplicabil cita vreme inca prin Decretul-Lege nr. In privinta cauzelor care duc la ineficacitatea legatelor se amintesc in doctrina24nulitatea, revocarea si caducitatea, dar uneori s-a mai adaugat si reductiunea legatelor25, cu toate ca efectul reductiunii liberalitatilor excesive este tot caducitatea acelor legate 1.

Author:Mooguzil Gusho
Country:Azerbaijan
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):9 February 2006
Pages:193
PDF File Size:13.28 Mb
ePub File Size:18.48 Mb
ISBN:553-1-88228-629-2
Downloads:14639
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GutaxeNikogal In privinta viciilor de consimtamint sunt aplicabile regulile din materia dreptului comun7, existind unele particularitati la care ne vom referi in cele ce urmeaza. Ei apartin aceleasi sufcesiuni de mostenitori dar in vreme ce fiul este ruda de gradul I, nepotul de fiu este ruda de gradul II. S-a precizat ca in cazul incompatibilitatii exista o imposibilitate obiectiva, materiala sau juridica de executare concomitenta a doua legate chiar duccesiuni ipotexa in care cele doua legate sunt cuprinse in acelasi testament In prezent acest text legal este inaplicabil cita vreme inca prin Decretul-Lege nr.

In privinta cauzelor care duc la ineficacitatea legatelor se amintesc in doctrina24nulitatea, revocarea si caducitatea, dar uneori s-a mai adaugat si reductiunea legatelor25, cu toate ca efectul reductiunii liberalitatilor excesive este tot caducitatea acelor legate 1.

Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor sunt reglementate in prezente prin Legea nr. Pentru evolutia istorica a successiunii testamantare a se vedea: Reprezentantul, fiind chemat sa-l mosteneasca pe defunct trebuie sa indeplineasca toate conditiile cerute de lege pentru a-l putea mosteni pe acesta. Daca conditia rezolutorie nu se realizeaza, sau este sigur ca nu se poate realiza drepturile legatarului se consolideaza definitiv ca si cum ar fi fost un legat pur si simplu.

Acest moment poate fi cel al inregistrarii, in cazul celor supuse inregistrarii, ori de la data actului de dispozitie care le infiinteaza sau de la data recunoasterii sau infiintarii lor sau aceea a indeplinirii altei cerinte a legii. Valoarea legatului cu titlu particular poate fi mai mare decit cea a legatului universal sau cu titlu universal, ceea ce demonstreaza odata in plus ca nu emolumentul in sine conteaza ci vocatia pe care o confera fiecare legat in parte.

A doua conditie este aceea ca testamentul sa fie datat de mina testatorului. Numai moartea, asadar, declanseaza transmiterea patrimoniului succesoral catre mostenitorii acelei persoane. Dispozitiile defunctului cu privire la bunurile sale din cuprinsul testamentului poarta denumirea de legate, iar beneficiarii acestora de legatari. Atributiile si puterile executorului testamentar.

Daca, asa cum rezulta din dispozitiile art. In cazul captatiei se folosesc mijloace mai dure ca indepartarea rudelor testatorului, a prietenilor apropiati, interceptarea corespondentei creiarea unei aparente de dependenta totala a dispunatorului aflat in stare de boala, de persoana celui care solicita liberalitatea, pe cind chirjca cazul sugestiei mijloacele sunt mai subtile si mai isidioase, ca specularea unor sentimente, afirmatii mincinoase la adresa unor mostenitori legali etc.

Din aceasta categorie de mostenitori fac parte fratii si surorile defunctului precum si descendentii din frati si surori pina la gradul IV inclusiv. In cazul in care o localitate este izolata din cauza ciumei sau a unei alte boli contagioase, potrivit art. Trebuie observat ca darurile de nunta se pot face cu prilejul celebrarii casatoriei, fie ambilor soti si aceasta este regula cihrica numai unuia dintre ei, de catre terti, dar se pot face de catre ei insisi, unul altuia.

In cazul in care militarul, bolnav sau ranit fiind, este internat intr-un spital militar va putea testa in fata medicului militar sef, asistat de comandantul militar al spitalului art. Lipsa mostenitorilor din cele patru clase de mostenitori influienteaza cota sotului supravietuitor numai daca este totala in cadrul clasei sau subclasei respective. Caracterul individual al testamentului rezida in necesitatea ca el sa exprime vointa unei singure succediuni legea interzicind ca doua sau mai multe persoane sa testeze prin acelasi act art c.

Revocarea voluntara tacita sau indirecta. A4tech X7 G Pilote Windows 10 Pentru stabilirea cotei sotului supravietuitor se tine seama de mostenitorii care vin efectiv la mostenire, adica nu se vor avea in vedere renuntatorii, nedemnii si exheredatii, in acest din urma caz, daca nu sunt mostenitori rezervatari.

In cazul adoptiei cu efecte restrinse colataralii ordinari nu pot veni decit din rudenia fireasca a defeunctului adoptat. Drepturile succesorale ale colateralilor privilegiati se caracterizeaza prin aceea ca ei nu sunt nici mostenitori rezervatari si nici sezinari. Testamentele militarilor si cele facute pe timp de boala contagioasa isi inceteaza valabilitatea in termen de 6 luni de la data incetarii conditiilor speciale succeziuni au determinat inticmirea lor art.

Sarcina se poate institui in cazul tuturor legatelor. Caducitatea se deosebeste de nulitate intrucit aceasta din urma poate fi determinata da cauze anterioare sau, cel mai tirziu, concomintente cu intocmirea testamentului, or caducitatea este determinata de cauze ulterioare.

In cazul acestor din urma legate pieirea unuia sau mai multor bunuri din succesiune are ca 60 efect numai reducerea valorii legatului In cazul substitutiei vulgare reglementata de art. Se subliniaza ca nulitatea este integrala in chirida ca priveste atit liberalitatea in favoarea substituitului cit si cea in favorea instituitului Distrugerea voluntara a testamentului de catre testator Pe linga cele doua cazuri prevazute in mod expres de catre legiuitor art. Pentru ca ea cuprinde, pe de o parte, parintii defunctului, care sunt rude in linie ascendenta de gradul I cu acesta, iar pe de alta parte pe fratii si surorile defunctului si copiii acestora, care sunt rude in linie colaterala pina la gradul IV, chirifa se mai numeste clasa mixta a ascendentilor si colateralilor privilegiati; — clasa a III-a — care cuprinde pe ascendentii ordinari, adica bunicii si strabunicii defunctului etc.

Unele din ele, s-a specificat 13, pot fi culese de catre sotul supravietuitor intrucit ar fi fost afectate gospodariei casnice. Aceasta inseamna ca nu ne vom gasi in situatia de nedemnitate prevazuta de acest text legal in cazul in care fapta este savirsita din culpa sau cu praeter intentie ca in cazul loviturilor sau vatamarilor cauzatoare de moarte. In adevar legatarul universal s-ar putea intimpla sa primeasca numai o parte din lasamintul succesoral, cind de pilda testatorul instituie mai multi legatari uiversali sau cind mai exista si alte legate, sau sarcini prin care emolumentul succesoral se reduce.

In aceasta materie prezinta elemente specifice dolul sub forma captatiei si sugestiei8. Cind este vorba de o persoana casatorita, avind in vedere comunitatea de bunuri a sotilor consacrata prin art. In cazul substitutiei vulgare, potrivit art. TOP Related Articles.

ENFERMEDAD DE HAGLUND PDF

DAN CHIRICA SUCCESIUNI PDF

Gosar Este aceasta o solemnitate ceruta de lege ad validitatem si nu ad probationem, altfel intervenind sanctiunea reglementata de art. Cu alte cuvinte desi legatarul devine proprietar sau creditor din momentul dsn mostenirii el nu poate cere predarea lucrului legat sau plata creantei la deschiderea mostenirii ci numai la implinirea termenului, asa cum rezulta din prevederile art. A se vedea si Fr. Sarcina se poate institui in cazul tuturor legatelor. Este acel legat a carui nastere sau stingere depinde de un eveniment viitor si incert cit priveste producerea lui.

G30N60HS DATASHEET PDF

Dan Chirica

.

CHOTO GOLPO BY RABINDRANATH TAGORE PDF

.

Related Articles