GRADJEVINSKI PRIRUCNIK PDF

Tygozahn National engineering handbook, Supplement A, Sect. Instalacije za popravku kvaliteta vode — Potreba za popravljanjem kvaliteta vode. Gradjeevinski Prirodna grupa predmeta 1. Konstrukcija gornjeg stroja — Uloga elemenata kolosjeka. Hidrologija sa hidrometrijom Luke i pristanista Gornji stroj puta — Elementi gornjeg stroja.

Author:Viktilar Kigarn
Country:Equatorial Guinea
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):4 January 2007
Pages:163
PDF File Size:12.81 Mb
ePub File Size:19.50 Mb
ISBN:436-9-82390-247-5
Downloads:17988
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NarrZahtjevni su investitori, upravna tijela, okoli i gospodarski privredni razvoj. Vie od sto godina radimo na daljnjem razvoju visokovrijedne graevinske tehnologije. Danas nudimo inovacijske proizvode koji udovoljavaju najviim tehnikim, ekolokim i ekonomskim zahtjevima.

Potiemo aktivnu politiku u interesu graevinarstva. Vidimo se u ulozi posrednika izmeu politikih nositelja odluivanja i naih partnera u gradnji - od arhitekata preko cjelokupnog graditeljstva do privatnih investitora.

Mi smo i u budunosti jak partner u kojega se moete pouzdati. Nastanak U pramoru se taloe ljuske i skeleti bezbrojnih ivotinjica i vapnenih algi. I najvie planine na naoj zemlji tako su nastale, pa i Alpe.

U vapnu su sjedinjena etiri antika elementa - zemlja, vatra, voda i zrak. Zemlja nam daruje vapnenac, vatra ga pali, voda ga gasi, a zrak otvrdnjava vapneni mort. Vapnenac je jedna od malobrojnih sirovina koju moemo pronai i u Vorarlbergu. Rimljani su kod nas uveli vapno kao graevinski materijal. Crkve, tvrave i plemika sjedita graeni su vapnom, a i zidovi starih kua su premazani vapnom. Ove stare graevine svjedoe o trajnosti poznatog Rthner vapna. Krajem prolog stoljea znalo se za sedam pei vapnenica uz potok Frdisch.

Od jedne takve palionice vapna nastala je meunarodno aktivna skupina poduzea RFIX d. Rietliju ispod brda na ljevoj strani kanala Mhl". Dobili su obrtno pravo za palionicu opeke u kojoj se zajedno peklo vapno. Prirodna nazalita u ovom podruju odreuju budui smjer rada poduzea jer je ilovae za proizvodnju opeke bilo ogranieno, a vapnenca vie nego dostatno.

Tako se od Palionica vapna Vaan izbor prihoda je bio i prijevoz konjima Josefa Wehingera. Od Hermann Wehinger je preuzeo palionice vapna zajedno s dvokvadratnim zemnim peima. U njima je tada sedam mukaraca ukljuujui i vlasnika obavljalo teak fizini runi rad. Tehnika pomona sredstva tada nisu bila poznata ili su bila naprosto preskupa. Kada su I u fazi obnove se improviziralo. Trana pruga je sluila jo oko 20 godina, no Vee drobilice i mlinovi omuguili su nov razvoj poduzea.

Pomou njih se moglo proizvoditi vie lijunka, lomljenog pijeska i vee koliine vapna, tako da je u vapnari Wehinger nastalo novo uporite. Imid Prva gotova buka Izgradnja prvog automatskog postrojenja za gaenje vapna Vei kapacitet i i istovremena borba za trine udjele protiv cementa koji je prijetio da istisne tradicionalan nain gradnje pomou vapna - iziskivali su potragu za novim mogunostima i njihovim konanim pronalaenjem.

Braa Josef, Ludwig i Hermann Wehinger su rano prepoznali zahtjeve vremena, pomijeali su vapno, pijesak i cement i tako su Tako je prvi puta u Austriji proizveden gotov mort. Prekretnica Sljedea prekretnica bio je samostalni razvoj vapnenocementne buke koja je prikladna za strojeve. Gotova, pomijeana s vlastitim pijeskom otpremljena je na gradilite i nanosila se strojevima za buku. Tako je poduzee stalo na elo ove graevinske tehnologije budunosti.

Nagli uspjeh prvog RFIX ovog proizvoda je U meuvremenu je taj uspjeni princip primijenjen na cijelu paletu buke i morta, a udovoljava i zahtjevima graditeljstva. Ova RFIX ova dostignua u pravom smislu rijei "nadsjajiti" e u budunosti izrazito-bijela plemenita buka. Imid Proirenje Istovremeno se proirenjem kapaciteta gradila servisna sluba, poveao vozni park i broj kupaca,te osobito vano : osnovan je laboratorij za razvoj i kontrolu.

Kada su se sredinom sedamdesetih godina gradnja i stanovanje sve vie promatrali pod aspektom utede energije, RFIX je najprije izgradio perlitne pei, a kasnije stiroporni ureaj kako bi proizveo nove proizvode orijentirane u smjeru utede energije. U najnovije vrijeme se vie panje poklanja boji, a modernim ureajima mogu se ispuniti sve elje investitora. RFIX je tradicionalan proizvoa graevinskog materijala s ambicijama koje nadilaze granice u europskom alpskom prostoru.

Ekspanzija RFIX se usmjerio prema budunosti. Ono to je poelo kao palionica vapna s vrlo skromnim sredstvima, nakon vie desetljea jake ekspanzije razvilo se u internacionalni koncern s preko suradnika i 27 podrunica. U jedanaest europskih zemalja RFIX nudi kompletan asotiman i prisutan je kao partner izvoaima radova i konanim kupcima graevinske brane. Svojim tvornicama i prodavaonicama ovaj proizvoa sistema graevinskih materijala pokriva to vrlo veliko trite. Inovativnim proizvodima, usredotoen na kvalitetu i organizacijom koja neprekidno raste,RFIX je uspio osigurati veliki udio na tritu.

Najveu panju polaemo izobrazbi suradnika. U RFIX-u se intenzivno bavimo tematikom razvoja osoblja i osmislili smo program obrazovanja i usavravanja. Kako u tehnici i proizvodnji tako i u razvoju osoblja naim se kupcima i suradnicima nudi irok spektar mogunosti usavravanja. Tako je otvoren portal na internetu, na kojem kupci i suradnici imaju pristup specifinim podacima. Imid Naa kvaliteta Graevine trebaju biti duga vijeka. One su esto ivotno djelo ljudi i sredinji ivotni prostor za vie generacija.

Stoga snosimo osobitu odgovornost za kvalitetu RFIX ovih proizvoda i njihovu obradu na gradilitu. Graditeljstvo opskrbljujemo primjenjivim, ekonominim i zdravim graevinskim materijalom iz prirode koji ima trajnu vrijednost. Podupiremo nae kupce - investitore, partnere na gradilitu, graevinske strunjake i trgovce graevinskog materijala, te arhitekte - u odabiru i u primjeni prikladnih proizvoda iz naeg programa.

Nai djelatnici-radnici Vie od naih djelatnika se identificira s naim poduzeem i njegovim ciljevima. Nuni preduvjeti za to su meusobno potovanje i uvaavanje, te volja i sposobnost za suradnju. Honoriramo i podupiremo spremnost i sposobnost naih djelatnika da uspiju i da preuzmu odgovornost, te nudimo potporu za profesionalni i osobni razvoj naih djelatnika u vidu odgovarajueg usavravanja.

Spremnost na primanje i prenoenje znanja i iskustva i podupiranje mladih djelatnika-radnika su osobine koje elimo njegovati i razvijati u smislu jedne velike RFIX ove obitelji.

Nai veliki zadaci su motivirajua radna atmosfera i osigurano radno mjesto. Zatita okolia Nama kao i generacijama prije nas priroda daje sirovine kojima dugujemo zahvalnost za nau egzistenciju. Prema njoj smo uvelike obvezni i obaziremo se na vie naina: odgovornim vaenjem sirovina ekoloki nekodljivom proizvodnjom kako bismo zatitili nae djelatnike, susjede i okoli na naim mjestima proizvodnje ekolokim proizvodima i ekolokim tehnologijama obrade ekolokom logistikom za nabavu i prodaju naih proizvoda.

Investiranje u nova trita sutra osigurava profit. Teite nae gospodarske-privredne djelatnosti se nalazi na naim glavnim tritima. Jak poloaj na naim glavnim tritima je tlo na kojem podupiremo ekonomski rast. Razvoj od proizvoaa vapna do specijalista za gotovu buku, a danas i do dobavljaa sistema karakterizira nas kao inovativno poduzee koje je neprestano u potrazi za novim rjeenjima i korisnicima svojih proizvoda i usluga.

Bolje je neprijatelj dobrog - na uspjeh mjerimo novim rjeenjima i vrhunskim rezultatima. Razvoj proizvoda i usluge nismo preuzeli nego smo nauili u graevinskom sektoru. Uspjeh naeg poduzea se temelji na izbalansiranoj meuigri etiri pojma. Inovacija, logistika i menadment kvalitete su nae tri najvanije sposobnosti koje su nastale oko i s naim kupcima. Povezujui element, "koordinator" ove cjeline je RFIX ovo sistemsko miljenje.

Sistemsko miljenje - Kvalitetno upravljanje Gradnja je postala kompleksan proces. Od planiranja do zavravanja radova nuni su brojni postupci. Ne razmiljamo samo o proizvodima nego i o obuhvatnim rjeenjima. Poduzee RFIX s kvalitetnim upravljanjem pokazuje svoju sposobnost i na meunarodnom planu. Dobiveni certifikat ISO je uspjeh sistema, koji odlino djeluje izvan austrijskih granica.

Stalne inovacije,poboljanja i razvoj novih materijala jame naim kupcima eljeni rezultat i ine nas atraktivnim partnerom. Kada dostavljamo kupcima robu imamo pred oima samo jedan cilj: Pouzdanost.

Dostaviti pravi proizvod u pravoj koliini u pravo vrijeme na pravo mjesto. Da bi naim kupcima mogli ponuditi takvu pouzdanost, radili smo na logistici i uinili ju jednom od naih sutinskih kompetencija.

FREUD MASSENPSYCHOLOGIE UND ICH ANALYSE PDF

Tehničar 3 – Građevinski priručnik

.

DZIENNIK USTAW Z 2006R.NR 137 POZ.984 PDF

TEHNIČAR-Građevinski priručnik, komplet 1-5

.

CATALOGO CERRADURAS CISA PDF

TEHNICAR 2 - GRADJEVINSKI PRIRUCNIK

.

LOF ARTICLESSLIDESHOW MODULE PDF

GRAĐEVINSKI PRIRUČNIK

.

Related Articles