NIEUWE BIJBELVERTALING PDF

De Nieuwe Bijbelvertaling is een interconfessionele vertaling voor het hele Nederlandse taalgebied. Het vertaalproject kwam tot stand in opdracht van de besturen van het protestantse Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting, in samenwerking met de katholieke Vlaamse Bijbelstichting en het protestantse Vlaams Bijbelgenootschap. Dit resulteerde in een breed samenwerkingsverband van katholieken en protestanten van velerlei strekkingen, zowel uit Nederland als uit Vlaanderen. Bij de vertaling van het Oude Testament waren ook joodse deskundigen betrokken.

Author:Kigat Malmaran
Country:Turkey
Language:English (Spanish)
Genre:Finance
Published (Last):18 September 2017
Pages:42
PDF File Size:14.9 Mb
ePub File Size:15.34 Mb
ISBN:170-9-16919-308-5
Downloads:68858
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:BamZowel de canonieke als de deuterocanonieke boeken zijn er in vertaald. De deuterocanonieke boeken zijn echter niet opgenomen in elke NBV, zodat iedere lezer zelf kan bepalen of hij of zij een bijbel met of zonder deuterocanonieke boeken gebruikt.

Bijbelwetenschappers komen steeds weer tot nieuwe ontdekkingen die de betekenis van de Bijbeltekst verduidelijken. Nieuwe bijbelvertalingen zijn van tijd tot tijd nodig om die nieuwe wetenschappelijke inzichten door te geven. Dat hebben wij als vertalers van de NBV ook gedaan.

Daarnaast verandert de Nederlandse taal ook steeds. De Bijbel komt het beste over als die vertaald is in het Nederlands zoals de lezer dat kent in het dagelijkse spraakgebruik en in de literatuur.

Daar hebben wij bij het vertalen van de Bijbel extra op gelet. Een ander aspect dat aandacht verdient is het feit dat de Bijbel veel wordt gelezen en voorgelezen, in de kerk, thuis, bij persoonlijke bijbelstudie. Als schrijvers niet op de voor leesbaarheid van een tekst letten, haken lezers en hoorders snel af.

De voor leesbaarheid van de NBV was dan ook een belangrijk aspect om rekening mee te houden bij het vertalen. Als bijbelvertaler hoop ik dat de NBV de oorspronkelijke boodschap van de Bijbel toegankelijk maakt en dat iedereen deze vertaling in goed en hedendaags Nederlands met plezier leest.

ENGENHARIA DE SOFTWARE PRESSMAN 7 ED PDF

More stuff

Zowel de canonieke als de deuterocanonieke boeken zijn er in vertaald. De deuterocanonieke boeken zijn echter niet opgenomen in elke NBV, zodat iedere lezer zelf kan bepalen of hij of zij een bijbel met of zonder deuterocanonieke boeken gebruikt. Bijbelwetenschappers komen steeds weer tot nieuwe ontdekkingen die de betekenis van de Bijbeltekst verduidelijken. Nieuwe bijbelvertalingen zijn van tijd tot tijd nodig om die nieuwe wetenschappelijke inzichten door te geven. Dat hebben wij als vertalers van de NBV ook gedaan. Daarnaast verandert de Nederlandse taal ook steeds. De Bijbel komt het beste over als die vertaald is in het Nederlands zoals de lezer dat kent in het dagelijkse spraakgebruik en in de literatuur.

BIOCHEMISTRY STRYER STUDENT COMPANION PDF

Nieuwe Bijbelvertaling

.

ANTICANCER BY DAVID SERVAN-SCHREIBER PDF

.

Related Articles